mamaplus

Studiu: Ce pot face angajatorii din Moldova ca părinții cu copii să revină la muncă

-
//
10.11.2021

Dezvoltarea cadrului legal național, în vederea creării serviciilor educaționale alternative, inclusiv prin intermediul parteneriatului public-privat, reprezintă una din soluțiile care ar permite extinderea serviciilor alternative pentru îngrijirea copiilor, oferite de angajatori și participarea femeilor la muncă remunerată, promovând astfel egalitatea între femei și bărbați. Mențiunea se regăsește în studiul „Opțiuni alternative de îngrijire a copiilor”, realizat de UN Women Moldova și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.

Autorii studiului propun câteva opțiuni orientate spre a facilita încadrarea și reîncadrarea în câmpul muncii a părinților cu copii, într-un tempo mai rapid fără a influența negativ procesul de îngrijire a copiilor. 

În particular, este vorba despre crearea unui regim special de muncă, opțiune ce prevede fie înființarea unui centru cu program parțial de activitate, fie crearea unui serviciu în acest sens. 

Alte opțiuni se referă la fondarea unei persoane juridice noi, finanțarea serviciilor de creșe, opțiune ce include fie oferirea tichetelor de creșă ș.a. Opțiunile respective ar asigura necesitățile persoanelor angajate ce au copii mai mici de 3 ani, dar și ale angajatorilor.

Pentru a implementa respectivele opțiuni e necesar a se interveni în cadrul legislativ național întru facilitarea procesului de creare a locurilor de muncă prietenoase părinților. 

Acest lucru se poate face prin dezvoltarea cadrului legal național ce vizează deschiderea serviciilor de educație timpurie private care asigură servicii de calitate, elaborarea cadrului legal suficient pentru a asigura proceduri de subvenționare a subiecților privați care inițiază investiții în dezvoltarea serviciilor de creșă și serviciilor alternative. 

De asemenea, se propune revizuirea cadrului legal specific instituțiilor educaționale private, astfel încât să fie inclusă raportarea anuală a activității acestor instituții prin prisma corespunderii lor cu standardele educaționale și de îngrijire a copilului.

În același context, trebuie elaborată Legea și mecanismul cu privire la acordarea tichetelor de creșă de către angajatori, precum și revizuirea și ajustat Regulamentul-Tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie. 

La nivel național, este nevoie de un program de extindere a serviciilor de creșă, inclusiv prin prevederea și facilitarea deschiderii serviciilor alternative de îngrijire a copiilor de către angajator.

Potrivit studiului, în pofida modificărilor legislative adoptate de Republica Moldova care au avut drept scop facilitarea accesului părinților la piața muncii, aceștia se confruntă cu dificultăți în a beneficia de noile amendamente.

În 2018, doar a cincea partea din copiii de vârsta de până la 2 ani au beneficiat de educația ante-preșcolară. Practica Uniunii Europene a arătat că pentru o participare deplină a femeilor pe piața forței de muncă este nevoie de soluții de îngrijire a copiilor, care să răspundă nevoilor părinților pe toată durata programului de lucru al acestora și în timpul vacanțelor școlare.