A început înscrierea copiilor în clasa 1! Actele care trebuie prezentate

A început înscrierea copiilor în clasa 1! Actele care trebuie prezentate

-
//
03.04.2017

În perioada 1 aprilie – 23 iunie se desfășoară prima etapă de înscriere a copiilor în clasa I pentru anul de studii 2017-2018, notează NOI.md.

A început înscrierea copiilor în clasa 1! Actele care trebuie prezentate

Actele urmează a fi depuse în instituțiile de învățămînt din districtul școlar sau în alte districte, în limita locurilor disponibile.

Pentru a-și înscrie copiii la școală, părinții / reprezentanţii legali vor depune la instituția de învățămînt o cerere, la care vor anexa:

  • o fotocopie a certificatului de naştere al copilului
  • o fotocopie a buletinului de identitate al părintelui/ reprezentantului legal care confirmă apartenenţa la districtul instituţiei (domiciliul/reşedinţa)
  • fişa medicală perfectată pînă la data înscrierii în clasa I (trimitere-extras, formular nr. 0,27/e)
  • 2 fotografii ale copilului (3x4cm)
  • raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă, a limbajului şi comunicării, dezvoltării capacităţilor şi aptitudinilor de învăţare la finele grupei pregătitoare sau decizia comisiei raionale/municipale de şcolarizare cu referire la maturitatea şcolară.

Pentru copiii care au frecventat grupa pregătitoare raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă va fi prezentat pînă la începutul anului de studii.

Sursa: NOI.md