mamaplus

Activitatea bisericilor din țară va fi limitată începând cu data de 1 octombrie

0
//
23.09.2021

Începând cu data de 1 octombrie intră în vigoare noi restricții care vor fi aplicate în mod diferențiat pentru fiecare localitate în parte, în dependență de codul de pericol (verde, galben, roșu sau portocaliu) atribuit de Agenția de Sănătate Publică. Astfel, pentru localitățile în care va fi instituit Cod galben, portocaliu sau roșu devine obligatorie prezentarea Certificatului COVID-19.  

Desfășurarea activității cultelor religioase, ce ține de organizarea întrunirilor cu caracter religios, oficierea slujbelor şi a rugăciunilor cu caracter colectiv sau privat, a serviciilor divine sau a altor evenimente tradiționale religioase cu respectarea următoarelor măsuri de prevenire şi control al infecției COVID-19:

 • organizarea, dacă condițiile meteo permit, a activităților religioase oficiate de către slujitorii de cult în aer liber cu menținerea distanței fizice de 1 (unu) metru între persoane și purtarea măștii de protecție;
   
 • admiterea în interiorul lăcaşurilor de cult a unui număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 m2 pentru fiecare persoană şi o distanță fizică de siguranță de minimum 1 (un) metru între persoanele participante la activitățile religioase (cu excepția slujitorilor de cult). Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomerațiilor. Slujitorii de cult vor asigura respectarea strictă de către toate persoanele ce intră în lăcaşul de cult a prevederilor prezentului subpunct;
   
 • instalarea la intrare în lăcaşul de cult, în locuri vizibile şi accesibile, a dozatoarelor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor. La intrarea în lăcaşul de cult şi în locul de organizare a slujbelor, fiecare persoană este obligată să îşi dezinfecteze mâinile;
   
 • purtarea obligatorie a măştii de protecție pe toată durata aflării în interiorul lăcaşului de cult. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;
   
 • plasarea, la loc vizibil, a informației privind regulile de distanțare fizică, de evitare a aglomerațiilor, de acces limitat în lăcaşurile de cult şi în locurile de organizare a slujbelor (inclusiv numărul maxim admis de persoane aflate concomitent în lăcaşul de cult), precum şi despre obligativitatea purtării corecte a măştii de protecție, respectării igienei mâinilor şi a etichetei tusei şi a strănutului. Slujitorii de cult vor monitoriza respectarea de către toate persoanele aflate în lăcaşul de cult a regulilor stabilite;
   
 • monitorizarea stării de sănătate a slujitorilor de cult la începutul zilei de muncă. În caz de depistare a unor simptome specifice infecției respiratorii acute persoana nu este admisă la oficierea slujbelor, se autoizolează şi informează medicul de familie; evitarea contactului şi a sărutării obiectelor de cult;
   
 • neadmiterea consumului produselor alimentare, inclusiv a oferirii acestora, în incinta lăcaşului de cult;
   
 • promovarea salutului între credincioşi şi slujitorii de cult exclusiv prin plecarea capului şi închinăciune, fără îmbrățişări;
   
 • binecuvântarea se va oferi/primi de la o distanță de cel puțin 1 (unu) metru;
   
 • dezinfectarea periodică, o dată la 3-4 ore, a obiectelor sau suprafețelor de contact frecvent (mânerele uşilor, balustradele, scaunele etc.);
   
 • îndemnarea persoanelor din grupurile de risc, celor vârstnice şi cu boli cronice, să evite locurile aglomerate şi să facă rugăciunea de acasă;
   
 • evitarea organizării pelerinajelor.

Prin certificat Covid-19 se înțelege oricare din următoarele documente:

 • certificatul de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hîrtie sau în format digital);
   
 • dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
   
 • concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19;
   
 • actul confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigației;
   
 • rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSarsC-oV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înainte sau test PCR la COVID-19 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte).