Numărul copiilor născuți în anul 2020 a constituit 30,7 mii, fiind în descreștere cu 5,2% față de anul precedent. Rata natalității înregistrată în anul 2020 a constituit 11,7 născuți la 1000 de locuitori, fiind cea mai joasă din ultimii cinci ani. Din numărul total al copiilor născuți, 52,4% au fost băieți, raportul fiind de 110,2 băieți la 100 fete.

Potrivit Biroului Național de Statistică, comportamentul reproductiv în rândul femeilor de vârstă fertilă a suferit transformări în ultimii ani, evidențiate atât în diferențele de vârste la prima naștere, cât şi în diferențele pe medii de reşedință ale acestora. Vârsta medie a mamei la prima naștere în anul 2020 a fost de 25,2 ani. Femeile din mediul rural au născut la o vârstă mai tânără – 24,0 ani, comparativ cu cele din mediul urban – 26,9 ani.

Nivelul natalității extraconjugale în anul 2020 a constituit 19,7%, ceea ce înseamnă că aproape fiecare al cincilea copil s-a născut în afara căsătoriei. În mediul rural, în afara căsătoriei s-au născut 23,0% din născuți, comparativ cu 14,8% în mediul urban.

Potrivit datelor BNS, la 1 ianuarie 2021, numărul copiilor în Republica Moldova a constituit 559,7 mii, ceea ce înseamnă că aproape fiecare a cincea persoană era în vârstă de până la 18 ani.