Pe lângă momentele magice pe care le vei trăi alături de bebelușul tău, în prima lună de după naștere, trebuie să pregătești și toate actele necesare pentru a primi indemnizațiile. 

mamaplus

Condiţii de acordare a indemnizaţiei unice la naşterea copilului

Indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte:

-  pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor;

-  mamei, iar în cazul decesului ei - reprezentantului legal al copilului;

-  cu condiţia că a fost înregistrat la oficiul stării civile;

-  cu condiţia că a fost solicitată cel târziu în termen de 12 luni de la naşterea copilului;

Depunerea cererii:

 Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor se depune la casa teritorială la locul de domiciliu sau, în cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizaţia de maternitate, sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) sau pe pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.md).

Cuantumul indemnizaţiei:

 Pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie  2018, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de:

       - 5645 lei pentru fiecare copil, născut viu.

Pentru copiii născuţi începînd cu 1 ianuarie 2019, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de: 

       - 6303 lei pentru fiecare copil, născut viu.

 Acte necesare în cazul depunerii cererii la casa teritorială:

    a) actul de identitate al mamei  sau al reprezentantului legal al copilului, după caz (în original şi în copie);

     b) certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător (în original şi în copie);

  Persoana neîncadrată în câmpul muncii mai depune: 

     c) documente prin care se confirmă, că mama nu este încadrată în câmpul muncii (carnetul de muncă (în original şi în copie), certificatul de la instituţia de învăţământ, certificatul de la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă - după caz);

     d) în cazul în care solicitanta(ul) nu poate confirma documentar angajarea în câmpul muncii, aceasta anexează o declaraţie scrisă pe proprie răspundere, că nu este angajată în câmpul  muncii.

Persoana încadrată în câmpul muncii mai depune:

    e) în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de  indemnizaţii adresate familiilor cu copii (cu excepţia persoanelor angajate în câmpul muncii în Republica Moldova) prezintă casei teritoriale o declaraţie pe proprie răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a  beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii din statul respectiv.

În cazul acordării indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizaţia unică la naşterea copilului nu se  stabileşte. 

    f) alte acte, după caz.

Termen de depunere/examinare a cererii:

Termenul de adresare pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului este 12 luni de la data naşterii copilului;

Termenul de examinare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, iar în cazul cererii electronice - 30 de zile de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional.

Plata indemnizaţiei se efectuează prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat, prin cerere, de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. 

În cazul nesolicitării sumelor indemnizaţiilor de către beneficiar pe parcursul a 3 luni consecutive, ÎS „Poşta Moldovei" le restituie lunar pe contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Plata indemnizaţiilor neachitate pe o perioadă de 3 luni consecutive şi rambursate pe contul Casei Naţionale de Asigurare Sociale se reia de către Casa Teritorială de Asigurări Sociale în baza cererii scrise sau la solicitarea verbală a beneficiarului, pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării. 

Sursa: cnas.md